Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

     Clean Expert Svea AB

               Professionell städservice i Skåne

0732-61 61 95

0732-61 61 27

CLEAN EXPERT strävar efter att bevara miljön och förebygga mänskliga sjukdomar som uppstår genom exponering för användning och bortskaffande av rutinmässigt använda rengöringsprodukter.

Många kunder kräver användning av ”gröna” rengöringsprodukter. För dessa webbplatser och många andra implementerar CLEANING Expert anpassade rengöringsprogram som innehåller bästa metoder för "grön" rengöring. Genom att använda giftfria rengöringsprodukter, specialutrustning, den senaste tekniken och säkrare rutiner än traditionella rengöringsmetoder för att minska arbetskraften och användningen av kemikalier sparar CLEAN EXPERT kunder pengar och minimerar den negativa miljöpåverkan.

CLEAN EXPERT har åtagit sig att skydda våra anställda såväl som världen omkring oss.

0