Professionell städservice
i Malmö & Lund.

0732-61 61 95
0732-61 61 27 

CLEAN EXPERT strävar efter att bevara miljön och förebygga mänskliga sjukdomar som uppstår genom exponering för användning och bortskaffande av rutinmässigt använda rengöringsprodukter.


Många kunder kräver användning av ”gröna” rengöringsprodukter. För dessa webbplatser och många andra implementerar CLEANING Expert anpassade rengöringsprogram som innehåller bästa metoder för "grön" rengöring. Genom att använda giftfria rengöringsprodukter, specialutrustning, den senaste tekniken och säkrare rutiner än traditionella rengöringsmetoder för att minska arbetskraften och användningen av kemikalier sparar CLEAN EXPERT kunder pengar och minimerar den negativa miljöpåverkan.

CLEAN EXPERT har åtagit sig att skydda våra anställda såväl som världen omkring oss.